Żłobek

0,5 - 1 lat
 • 450złWpisowe
 • 1000złCzesne
 • 10złWyżywienie

Żłobek

1 - 3 lat
 • 450złWpisowe
 • 850złCzesne
 • 10złWyżywienie

Przedszkole

2,5 - 6 lat
 • 400złWpisowe
 • 600złCzesne
 • 14złWyżywienie

Szkoła

5 - 15 lat
 • 400złWpisowe
 • 600złCzesne
 • 12złWyżywienie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

501 508 578

Czesne dzieci z niepełnosprawnością, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:
400 zł – dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, z niepełnosprawością ruchową, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim i inne;
200 zł – dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,