Żłobek

0,5 - 1,5 lat
 • 450złWpisowe
 • 850złCzesne
 • 10złWyżywienie

Żłobek

1,5 - 2,5 lat
 • 450złWpisowe
 • 850złCzesne
 • 10złWyżywienie

Przedszkole

2,5 - 6 lat
 • 400złWpisowe
 • 600złCzesne
 • 14złWyżywienie

Szkoła

5 - 12 lat
 • 400złWpisowe
 • 600złCzesne
 • 12złWyżywienie

 

Czesne dzieci z niepełnosprawnością, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:
300 zł – dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, z niepełnosprawością ruchową, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim i inne;
– dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

501 508 578