Pracuję w Alto od dwóch lat. Zajmowałam się grupą żłobkową, a teraz jestem pedagogiem specjalnym w grupie najstarszej. Skończyłam studia licencjackie na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu – specjalność: Pedagogika zdrowia z rehabilitacją, oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie- specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną. Praca z dziećmi jest moją pasją.