Posiadam wyższe wykształcenie pedagogiczne. Studiowałam w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunku Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Aktualnie rozpoczęłam studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z Socjoterapią , wszystko po to, aby poszerzać swoja wiedzę pedagogiczną. Pracę z dziećmi rozpoczęłam na pierwszym roku studiów.
Jestem osobą odpowiedzialną , energiczną , cierpliwą 😉 ( co jest ważne w pracy z dziećmi) , chętną do pracy.
Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem, sprawia mi ona ogromną radość.