Ukończyłam studia pierwszego stopnia o specjalizacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.Aktualnie jestem w trakcie drugiego stopnia studiów o specjalizacji pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią. Z Alto jestem związana od 2010 roku.
Jestem nauczycielem „zerówki”.