Szczegóły

Wiek dziecka
2,5 - 6 lat
Wielkość grupy
20

Opieka wraz z zajęciami edukacyjnymi, w godzinach 6.30 – 17.00, dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat

Naszym głównym celem jest stworzenie miejsca gdzie dzieci będą mogły poczuć się swobodnie, gdzie bez bólu i niepotrzebnych stresów przejdą okres separacji z rodzicami, gdzie w sprzyjających warunkach przeżyją swoje pierwsze kontakty z rówieśnikami, a nawet przyjaźnie. Zapewniamy wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty. Pomysły do pracy z dziećmi czerpiemy min z Pedagogiki Zabawy i Metody Dobrego Startu (MDS), która poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowo- słuchowo-wzrokowe ułatwia dzieciom orientację, rozwija mowę, usprawnia dużą i małą motorykę. Poprzez oddziaływanie wielozmysłowe przygotowujemy podopiecznych do nauki czytania i pisania. Przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Zajęcia wspomagają rozwój dziecka w zakresie:

 • nabywania umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z innymi,
 • poznawanie i wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji
 • wykorzystania wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowujemy i realizujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (tzw. IPET). Realizujemy również wczesne wspomaganie rozwoju. Integracja ma bardzo istotny wpływ na kształtowanie się postaw młodych ludzi. W tym wieku dzieci nie mają uprzedzeń, reagują na inność swoich kolegów i koleżanek w sposób naturalny. Poprzez takie środowisko wzrastania dzieci uczą się udzielać pomocy, jak również z niej korzystać. Każda grupa przedszkolna jest grupą integracyjną, co oznacza że uczęszczają do niej zarówno dzieci zdrowe jak i dzieci z niepełnosprawnością. Dzieci realizują takie same treści programowe, ale możliwość wspólnego przebywania uczy ich wrażliwości, zrozumienia i wzajemnego szacunku.

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci z orzeczeniem:

 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • autystyczne,
 • z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,
 • z niedosłuchem,
 • z dziecięcym porażeniem mózgowym,
 • niepełnosprawne ruchowo,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną.

W związku z barierami architektonicznymi nie przyjmowane są dzieci z poważną niepełnosprawnością ruchową.

DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU NIE PONOSZĄ OPŁATY CZESNEGO.

W placówce jest zatrudniony pedagog specjalny, który wspiera pracę z dziećmi.
Z wychowankami wymagającymi wsparcia pracują terapeuci (psycholog, logopeda,specjalista terapii SI, rehabilitant).
Kontynuacją przedszkola może być Integracyjna Szkoła Podstawowa ALTO mieszcząca się we Wrocławiu przy ulicy Kiełczowskiej 43.

tab-img

Przedszkole Poleska znajduje się w samym centrum osiedla Kiełczowskiego, w lokalu o powierzchni prawie 300 m2. Cztery osobne, kolorowe sale, każda z osobną toaletą przystosowaną dla najmłodszych spełnia wymagania każdego naszego podopiecznego. Toaleta dla niepełnosprawnych, kuchnia i zmywalnia, wózkownia, dwie szatnie. Wyjście z Alto z każdej sali jest bezpośrednie na plac zabaw, bez schodów ani barier utrudniających.

Punkt Przedszkolny Gorlicka składa się z dużej, przestronnej Sali, gdzie dzieci bez ograniczeń mogą się wykazać, nawet sportowo. Toalety dostosowane do najmłodszych wychowanków, wyjście bez barier bezpośrednio na spokojną okolicę osiedla – rzeczy te sprawiają, że jest to idealne i bezpieczne miejsce dla Państwa pociech.

Każde nasze miejsce spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny – otrzymaliśmy pozytywne opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Do dyspozycji dzieci jest duży bezpiecznie ogrodzony ogród , przeznaczony na potrzeby naszych Maluszków ,w którym jeśli pogoda na to pozwala ,dzieci uczestniczą w zabawach na świeżym powietrzu. Meble i wyposażenie przedszkoli posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

tab-img

Plan dnia
6.30-8.00- przychodzenie dzieci do przedszkola, wolne zabawy
8.00-8.30- gimnastyka poranna, zajęcia korekcyjne
8.30- 8.50- śniadanie
8.50- 9.05- poranna toaleta, mycie zębów
9.05- 9.30-zajęcia integracyjne oraz edukacyjne
9.30-10.00– zajęcia dodatkowe
10.00-10.15– drugie śniadanie
10.15-10.45– zabawa swobodna
10.45-11.00– nauka wierszyków i piosenek/ zajęcia manualne
11.00-12.00– spacer lub zabawy swobodne w sali
12.00-12.30– obiad – pierwsze danie
12.30-12.45– toaleta
12.45-14.00– zajęcia wyciszające, drzemka
14.00-14.30– obiad – drugie danie
14.30-14.45– toaleta
15.00-15.45– zabawy indywidualne/swobodne
15.45- 16.00– podwieczorek
16.00- 17.00– zabawy integracyjne, gry konstrukcyjno – manipulacyjne, odbieranie dzieci

Przynajmniej raz w miesiącu są organizowane przez przedszkole wycieczki i wyjścia dla dzieci ( np. kino, teatr, ZOO, wycieczki całodzienne).

W naszym przedszkolu organizowane są imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin: bal karnawałowy, dzień babci i dziadka, dzień rodziny, warsztaty dzieci z rodzicami, festyny i kiermasze, jasełka.

tab-img

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

 • Basen ( 1* w tygodniu)
 • Piłka nożna (1* w tygodni)
 • Tenis (1* w tygodniu)
 • Taniec (1* w tygodniu)
 • Karate (1* w tygodniu)

Fizjoterapia
Terapia Integracji Sensorycznej
Diagnoza, ćwiczenia oraz terapia logopedyczna

tab-img

Szacunek

Przyjaźnie

samodzielność