Metody terapii, terapeuci, cennik.

Poradnia

„ Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania”
Janusz Korczak

Celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie działalności: diagnostycznej, terapeutycznej, konsultacyjnej, doradczej, mediacyjnej, również nowoczesną metodą BIOFEEDBACK oraz szkoleniową. Prowadzimy poradnictwo dietetyczne dla dzieci i dorosłych.

Zajmujemy się diagnostyką, poradnictwem psychologicznym, pedagogicznym, logopedycznym, w zakresie integracji sensorycznej, oraz mediacjami rodzinnymi.

Oferujemy:

 • Profesjonalny, specjalistyczny sprzęt do integracji sensorycznej posiadający odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa;
 • Interesujące pomoce edukacyjne oraz zabawki
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • Rzetelna diagnoza procesów integracji sensorycznej;
 • Fachowa terapia integracji sensorycznej;
 • Zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • Zajęcia profilaktyczne z elementami integracji sensorycznej;
 • Terapia ręki;
 • Pomoc w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania szkoły podstawowej;
 • Porady i konsultacje pedagogiczne dla rodziców.

Poradnia prowadzi terapie:

 • Terapia psychologiczna
 • Terapia indywidualna
 • Terapia dzieci oraz poradnictwo i wsparcie psychologiczne
 • Terapia dzieci z problemami rozwojowymi, w szczególności dzieci z autyzmem
 • Diagnoza poziomu rozwoju dziecka
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 • Wsparcie dla rodziców
 • Konsultacje psychologiczne
 • Terapia behawioralna
 • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna
 • Terapia Metoda biofeedback
 • Terapia pedagogiczna

Wsparcie dla dzieci:

 • z trudnościami w uczeniu się, w tym ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • z zaburzeniami emocjonalnymi (depresje, lęki, nerwice, fobie, zaburzenia snu, agresja),
 • z nieśmiałością,
 • z nadpobudliwością psychoruchową,
 • z deficytami rozwojowymi(autyzm, Zespół Aspergera)
 • z problemami wychowawczymi,
 • terapia rodzinna,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • rozwód

POMOC W PORADNI UDZIELANA JEST BEZ SKIEROWAŃ I BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIECKA

Zgodnie z zasadami etyki gwarantujemy zachowanie tajemnicy zawodowej.

Poradnia zapewnia swoim Klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także życzliwe i podmiotowe traktowanie.

Badania i omówienia odbywają się w dogodnych dla klientów godzinach, nawet w soboty.

Zapraszamy rodziców z dziećmi, które posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności, ale też rodziców zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci na zajęcia do naszej Poradni.

Specjaliści:

 • Marta Nowak– psycholog;
 • Małgorzata Dolna, Malwina Szóstak, Aleksandra Szczygielska, Magdalena Grech, Agnieszka Bąk, Katarzyna Pięczek – pedagog specjalny;
 • Justyna Lewandowska – psycholog;
 • Patrycja Maziarczyk – logopeda;
 • Joanna Słowiak – terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta;
 • Emilia Piskorska – muzykoterapeuta;
 • Monika Fidor – dogoterapeuta;
 • Ania Kehl – neurologopeda i terapeuta SI;
 • Monika Czerniecka – logopeda;
 • Marcin Rzeszutko – rehabilitacja;
 • Katarzyna Szczeniowska – psycholog;
 • Justyna Świerkowska -logorytmika;
 • Justyna Krysiak – terapeuta rodzinny;
 • Anna Szafran – psycholog EEG terapeuta biofeedbeck,terapeuta ręki;
 • Anna Krzyszczyk – terapeuta SI;
 • Elżbieta Krawczyk – terapeuta SI, neurologopeda;
 • Kamila Wojtas-Błażej – neurologopeda, terapeuta SI;
 • Bogdan Płóciennik – terapeuta SI;
 • Joanna Mimoun – neurologopedia, terapeuta biofeedbeck;
 • Agnieszka Mirosław – tyflopedagog;
 • Jarosław Polak – terapeuta ręki.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dla prawidłowego rozwoju dziecka najbardziej znaczące są jego pierwsze lata życia. Równocześnie z rozwojem układu nerwowego następuje rozwój wszystkich funkcji psychofizycznych dziecka.

W naszych przedszkolach i żłobkach prowadzimy Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWRD). Jest to kompleksowe działania terapeutyczne, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Oferta skierowana jest do dzieci z niepełnosprawnością, lub zagrożonych niepełnosprawnością. Dla Każdego takiego dziecka stwarzamy indywidualny plan terapii z uwzględnieniem jego potrzeb. Program WWRD może zawierać:

 • terapię logopedyczną/neurologopedyczną – polegająca na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, korekcji wad wymowy oraz usprawnianiu funkcji komunikacyjnej języka;
 • terapię psychologiczną – polegająca na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej;
 • terapię pedagogiczną – polegająca na wielozmysłowej stymulacji dziecka: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
 • fizjoterapię – usprawnianie zaburzonych funkcji ruchowych;
 • inne działania – w zależności od potrzeb.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) są nieodpłatne.

Środki finansowe na realizację WWR przekazywane są z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania w tym niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Dotyczy działań stymulujących rozwój małego dziecka i pozytywnie wpływa na lepsze przygotowanie małych dzieci z wykrytymi dysfunkcjami rozwojowymi do podejmowania nauki szkolnej. Jest szansą na osiągnięcie przez niepowodzenia w nauce szkolnej.

Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia dziecku:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
 • poprawę stanu zdrowia,
 • sprawniejsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności.
Przewiń na górę