Integracyjna szkoła, Wrocław
ul. Kiełczowska 43, bud. 2

Integracyjna szkoła ALTO we Wrocławiu

Szkoła powstała dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w edukacji dzieci, jednocześnie jest odpowiedzią na potrzeby Rodziców którzy chcą zapewnić swoim dzieciom jak najlepszy start w przyszłość . Szkoła Alto dba o to by każde dziecko mogło harmonijnie się rozwijać, zarówno intelektualnie jak i fizycznie . Dzieci zachęcamy do aktywności, której źródłem są własne pragnienia i możliwości. Wychowujemy dzieci w poczuciu, że wszyscy jesteśmy częścią otaczającego nas świata. Szanujemy go i uczymy się i czujemy się za niego odpowiedzialni. W szkole obowiązują znane dzieciom zasady i reguły . Uczymy korzystania z praw i przestrzegania obowiązków. Nauczyciele szkoły Alto czuwają, aby najważniejsze wartości moralne takie jak: DOBRO, PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ- było głównym motywem naszej codzienności.

W małych 10-15 osobowych klasach uczą się dzieci zarówno zdrowe jak i ze niepełnosprawnością (m.in.: dzieci ze spektrum Autyzmu, Aspergera).

Dzięki wzajemnej integracji dzieci poznają zasady szacunku, uczą się budować relacje niezbędne do życia w społeczeństwie.

W każdej klasie z dziećmi pracuje nauczyciel oraz asystent nauczyciela.

Pedagodzy mając niewielką ilość podopiecznych, są w stanie zapewnić wszystkim uczniom indywidualną pomoc i wsparcie zarówno merytoryczne jak i moralne oraz poświęcić potrzebną ilość czasu zarówno dzieciom zdrowym jak i z niepełnosprawnością.

W szkole oprócz wychowawców klas i asystentów, z dziećmi pracuje kilku pedagogów specjalnych i terapeutów(psycholog, logopeda, specjalista terapii SI, rehabilitant).

Wychowankowie potrzebujący wsparcia i indywidualnej terapii otrzymują ją na miejscu w szkole – rodzice cenią sobie fakt, że popołudniami mogą więcej czasu poświęcić swoim pociechom i nie mają potrzeby uczęszczania na dodatkowe zajęcia popołudniowe.

Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00

Szkoła Integracyjna Alto znajduje się na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych LZN przy ulicy Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu.
 

Nasze sale są wyposażone w komfortowe meble oraz różnorodne pomoce edukacyjne. Multimedialne tablice, sala do eksperymentów, kuchnia, gdzie dzieci mogą samodzielnie przygotować sobie przekąski, miejsce do terapii oraz spokojnej rozmowy z rodzicami – te elementy sprawiają, że nasza szkoła jest miejscem przyjaznym wszystkim. Możliwość korzystania z boisk zielonych przystosowanych do różnych gier zespołowych jak również sal gimnastycznych pozwala nam dbać o zdrowy rozwój naszych podopiecznych. Okolice szkoły stanowią zielone tereny, oddalone od głównej ulicy.

Kadra ALTO

W szkole Alto nie ma dzwonków, nauczyciel gdy widzi że dzieci są zmęczone pozwala na na zabawę, odpoczynek.

6.30-8.00- przychodzenie dzieci do Szkoły, gimnastyka poranna

8.00-10.00- zajęcia edukacyjne
10.00- 10.30- wspólne przygotowanie i jedzenie 2 śniadania
10.30- 13.00- zajęcia edukacyjne
13.00- 14.00- obiad

14.00-17.00– zabawa swobodna, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe
 
Przynajmniej raz w miesiącu są organizowane przez szkołę wycieczki i wyjścia dla dzieci ( np. kino, teatr, ZOO, wycieczki całodzienne).
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w klasach dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.
 

Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych dzieciom uczęszczającym do szkoły Alto jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze – umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

Zajęcia bezpłatne:

  • gimnastyka korekcyjna (klasy 1-3)
  • j.angielski
  • zajęcia taneczne

Proponujemy również zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne:

  • języki angielski, niemiecki
  • taniec
  • zajęcia z logopedą
  • indywidualne zajęcia wyrównawcze (wg potrzeb)
  • basen
  • piłka nożna
  • robotyka

Wpisowe: 400zł
Czesne: 600zł
Wyżywienie: 14zł

Czesne dzieci z niepełnosprawnością, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:

400 zł – dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim i inne.

Integracyjna Szkoła Alto Wrocław
Adres:
ul. Kiełczowska 43, bud. 2, 51-315 Wrocław
Telefon: 691-978-061
E-mail: szkolaalto@gmail.com

Przewiń do góry