Integracyjne przedszkole i żłobek
Kiełczów, ul. Ogrodowa 69

Integracyjne przedszkole i żłobek ALTO w Kiełczowie

Celem głównym przedszkola jest zapewnienie wychowankom  pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.  Stwarzamy warunki do wspólnej zabawy i sprzyjamy atmosferze, w której dzieci  kształtują swoją wrażliwość  na potrzeby i możliwości drugiego człowieka. Uczymy empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego co inne.

Opieka wraz z zajęciami edukacyjnymi, w godzinach 6.30 – 17.00, dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.

Naszym głównym celem jest stworzenie miejsca , w którym dzieci będą mogły poczuć się swobodnie i bezpiecznie, gdzie bez strachu przejdą okres separacji z rodzicami i  w przyjaznych warunkach  nawiążą  swoje pierwsze kontakty z rówieśnikami. Zapewniamy wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty. Pomysły do pracy z dziećmi czerpiemy min z Pedagogiki Zabawy i Metody Dobrego Startu (MDS), która poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowo- słuchowo-wzrokowe ułatwia dzieciom orientację, rozwija mowę, usprawnia dużą i małą motorykę. Poprzez oddziaływanie wielozmysłowe przygotowujemy podopiecznych do nauki czytania i pisania. Przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 

Zajęcia wspomagają rozwój dziecka w zakresie:

 • nabywania umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z innymi,
 • poznawanie i wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji
 • wykorzystania wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowujemy i realizujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (tzw. IPET). Realizujemy również wczesne wspomaganie rozwoju. Integracja ma bardzo istotny wpływ na kształtowanie się postaw młodych ludzi. W tym wieku dzieci nie mają uprzedzeń, reagują na inność swoich kolegów i koleżanek w sposób naturalny. Poprzez takie środowisko wzrastania dzieci uczą się udzielać pomocy, jak również z niej korzystać oraz tolerancji. Dzieci zdrowe w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe, jak dzieci w placówkach masowych, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci z orzeczeniem:

 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • autystyczne,
 • z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,
 • z niedosłuchem,
 • z dziecięcym porażeniem mózgowym,
 • niepełnosprawne ruchowo,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną.

W związku z barierami architektonicznymi nie przyjmowane są dzieci z poważną niepełnosprawnością ruchową.

Przedszkole położone jest kilometr od osiedla Kiełczowskiego, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny – otrzymaliśmy pozytywne opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Do dyspozycji dzieci jest duży, bezpiecznie ogrodzony ogród , przeznaczony wyłącznie na potrzeby naszych podopiecznych, w którym jeśli pogoda na to pozwala ,dzieci uczestniczą w zabawach na świeżym powietrzu. Meble i wyposażenie przedszkola posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

Co się znajduje w budynku:

 • na parterze: dwie szatnie (jedna z łazienką i przewijakiem dla najmłodszych); kuchnia oraz jadalnia; cztery sale (każda ma bezpośrednie wyjście na dwór); biuro
 • na piętrze: jadalnia z aneksem kuchennym; sale dla dzieci młodszych; sypialnia dla dzieci młodszych
 • sala do terapii i rehabilitacji

W każdej sali jest łazienka z brodzikiem.

Kadra ALTO

PLAN DNIA:
6.30-8.25 Schodzenie się dzieci, zabawa swobodna
8.25-8.35 Czynności Higieniczne przed posiłkiem
8.35-8.50 Śniadanie
8.50-9.00 Czynności higieniczne po posiłku
9.00-9.15 Gimnastyka poranna
9.15-10.00 Zajęcia dydaktyczne
10.00-11.25 Zajęcia dodatkowe, zabawa swobodna, wyjścia na spacer lub plac zabaw
11.25-11.35 Czynności higieniczne przed posiłkiem
11.35-11.50 Zupa
11.50-12.00 Czynności higieniczne po posiłku
12.00-13.25 Zabawy swobodne, zajęcia w małych grupach, zabawy kołowe
13.25-13.35 Czynności higieniczne przed posiłkiem
13.35-13.50 Obiad
13.50-14.00 Czynności higieniczne po posiłku
14.00-14.30 Zabawy integracyjne, zabawy tematyczne, czytanie książeczek
14.30-15.30 Zabawy swobodne , wyjście na plac zabaw
15.30-15.40 Czynności higieniczne przed posiłkiem
15.40-15.55 Podwieczorek
15.55-16.05 Czynności higieniczne po posiłku
16.05-17.00 Oczekiwanie na odbiór rodziców

Przynajmniej raz w miesiącu są organizowane przez przedszkole wycieczki i wyjścia dla dzieci ( np. kino, teatr, ZOO, wycieczki całodzienne).

W naszym przedszkolu organizowane są imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin: bal karnawałowy, dzień babci i dziadka, dzień rodziny, warsztaty dzieci z rodzicami, festyny i kiermasze, jasełka.

BEZPŁATNE (RAZ W TYGODNIU):

 • tańce
 • gimnastyka korekcyjna,
 • j. angielski,
 • rytmika
 • basen
ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE :
 
 • raz w tygodniu: zajęcia z klockami Lego, Judo
 • raz w miesiącu: zajęcia muzyczne z Panem Gitarą, dogoterapia

Wpisowe: 400zł
Czesne: 600zł
Wyżywienie: 14zł

Żłobek: czesne 850 zł, wyżywienie 10 zł (dzień).

Czesne dzieci z niepełnosprawnością, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:

400 zł – dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim i inne;

200 zł – dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Integracyjne przedszkole i żłobek Alto Kiełczów
Adres: ul. Ogrodowa 69, 55-093 Kiełczów
Telefon: 501-508-578
E-mail: nowak.marta@gmail.com

Nr konta: 29 1140 2004 0000 3502 4066 1252

Facebook


p

Przewiń do góry