Integracyjne przedszkole i żłobek
Kiełczów, ul. Ogrodowa 69

Integracyjne przedszkole i żłobek ALTO w Kiełczowie

Celem głównym przedszkola jest zapewnienie wychowankom  pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.  Stwarzamy warunki do wspólnej zabawy i sprzyjamy atmosferze, w której dzieci  kształtują swoją wrażliwość  na potrzeby i możliwości drugiego człowieka. Uczymy empatii, tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego co inne.

Przewiń na górę