Integracyjne przedszkole, Wrocław
ul. Kiełczowska 43, bud. 10

Integracyjne przedszkole ALTO we Wrocławiu

Celem głównym przedszkola jest rozwijanie dzieci w sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej. Uczenie  w naturalny sposób wyrozumiałości, tolerancji, otwartości i akceptacji oraz przełamywanie bariery dzielącej osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Rozwijanie świadomości tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa oraz dawanie możliwości zabawy i nauki dzieciom, które pracują wolniej i słabiej. Stwarzamy warunki i możliwości czynnego uczestnictwa wszystkich dzieci w życiu grupy oraz kształtujemy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. Propagujemy postawę „zdrowego stylu życia” oraz działań na rzecz ekologii.

Przewiń na górę