Integracyjne przedszkole, Wrocław
ul. Kiełczowska 43, bud. 10

Integracyjne przedszkole ALTO we Wrocławiu

Celem głównym przedszkola jest rozwijanie dzieci w sferach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej. Uczenie  w naturalny sposób wyrozumiałości, tolerancji, otwartości i akceptacji oraz przełamywanie bariery dzielącej osoby pełnosprawne i niepełnosprawne. Rozwijanie świadomości tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa oraz dawanie możliwości zabawy i nauki dzieciom, które pracują wolniej i słabiej. Stwarzamy warunki i możliwości czynnego uczestnictwa wszystkich dzieci w życiu grupy oraz kształtujemy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. Propagujemy postawę „zdrowego stylu życia” oraz działań na rzecz ekologii.

Opieka wraz z zajęciami edukacyjnymi, w godzinach 6.30 – 17.00, dla dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

Naszym głównym celem jest stworzenie miejsca , w którym dzieci będą mogły poczuć się swobodnie i bezpiecznie, gdzie bez strachu przejdą okres separacji z rodzicami i  w przyjaznych warunkach  nawiążą  swoje pierwsze kontakty z rówieśnikami. Zapewniamy wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Oświaty. Pomysły do pracy z dziećmi czerpiemy m.in. z Pedagogiki Zabawy i Metody Dobrego Startu (MDS), która poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowo- słuchowo-wzrokowe ułatwia dzieciom orientację, rozwija mowę, usprawnia dużą i małą motorykę. Poprzez oddziaływanie wielozmysłowe przygotowujemy podopiecznych do nauki czytania i pisania. Przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Zajęcia wspomagają rozwój dziecka w zakresie:

 • nabywania umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z innymi,
 • poznawanie i wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji
 • wykorzystania wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowujemy i realizujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (tzw. IPET). Realizujemy również wczesne wspomaganie rozwoju. Integracja ma bardzo istotny wpływ na kształtowanie się postaw młodych ludzi. W tym wieku dzieci nie mają uprzedzeń, reagują na inność swoich kolegów i koleżanek w sposób naturalny. Poprzez takie środowisko wzrastania dzieci uczą się udzielać pomocy, jak również z niej korzystać oraz tolerancji. Dzieci zdrowe w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe, jak dzieci w placówkach masowych, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci z orzeczeniem:

 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • autystyczne,
 • z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,
 • z niedosłuchem,
 • z dziecięcym porażeniem mózgowym,
 • niepełnosprawne ruchowo,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną.

Przedszkole powstało w 2018 roku i znajduje się na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych LZN. Spełnia  wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny posiada  pozytywne opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Posiadamy 4 duże sale położone na parterze budynku. Do dyspozycji dzieci jest duży, bezpiecznie ogrodzony plac zabaw , przeznaczony wyłącznie na potrzeby naszych podopiecznych. Meble i wyposażenie przedszkola posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Na piętrze znajdują się dwie w pełni wyposażone sale terapeutyczne oraz gabinet dyrektora-biuro.

Kadra ALTO

6.30-8.15 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne, czynności porządkowe
8.15-8.30 Czynności Higieniczne przed posiłkiem
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-9.15 Czynności higieniczne po posiłku, Mycie zębów
9.15-9.30 Gimnastyka poranna
9.30-10.00 Zajęcia edukacyjne
10.00-11.25 Zajęcia dodatkowe, zabawa swobodna, wyjścia na spacer lub plac zabaw
11.25-11.35 Czynności higieniczne przed posiłkiem
11.35-11.50 Zupa
11.50-12.00 Czynności higieniczne po posiłku
12.00-13.25 Zabawy swobodne, zajęcia w małych grupach, zabawy kołowe
13.25-13.35 Czynności higieniczne przed posiłkiem
13.35-13.50 Obiad
13.50-14.00 Czynności higieniczne po posiłku
14.00-14.30 Zabawy integracyjne, zabawy tematyczne, czytanie książeczek
14.30-15.30 Zabawy swobodne , wyjście na plac zabaw
15.30-15.40 Czynności higieniczne przed posiłkiem
15.40-15.55 Podwieczorek
15.55-16.05 Czynności higieniczne po posiłku
16.05-17.00 Oczekiwanie na odbiór rodziców

Przynajmniej raz w miesiącu są organizowane przez przedszkole wycieczki i wyjścia dla dzieci ( np. kino, teatr, ZOO, wycieczki całodzienne).

W naszym przedszkolu organizowane są imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin: bal karnawałowy, dzień babci i dziadka, dzień rodziny, warsztaty dzieci z rodzicami, festyny i kiermasze, jasełka.

Zajęcia bezpłatne (1 raz w tygodniu):

 • tańce,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • j. angielski,
 • rytmika.

Płatne:

 • 1 raz w tygodniu: zajęcia z klockami Lego, basen
 • 1 raz w miesiącu: dogoterapia

Wpisowe: 400zł
Czesne: 600zł
Wyżywienie: 14zł

Czesne dzieci z niepełnosprawnością, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:
 

400 zł – dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim i inne;
200 zł – dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Integracyjne Przedszkole Alto Wrocław
Adres:
ul. Kiełczowska 43, bud. 10, 51-315 Wrocław
Telefon: 881-911-625
E-mail: nzielinska.alto@gmail.com

Przewiń do góry