Teraupetyczna szkoła, Wrocław
ul. Witerzna 10

Terapeutyczna szkoła ALTO we Wrocławiu

Celem kształcenia w naszej placówce jest integracja dzieci i młodzieży pełnosprawnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poszukujemy nowych form i metod w terapii. Stawiamy na pozytywny rozwój  postaw i więzi psychospołecznych takich jak: życzliwości, tolerancji, wiary we własne możliwości, chęci niesienia pomocy innym. Przełamujemy stereotypy w podejściu do kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Dajemy poczucie bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji, w każdym dziecku poszukujemy zdolności i rozwijamy je. Motywujemy i uczymy samodzielności, pokazujemy jak przezwyciężać trudności i wierzyć w siebie.

Przewiń na górę