Teraupetyczna szkoła, Wrocław
ul. Witerzna 10

Terapeutyczna szkoła ALTO we Wrocławiu

Celem kształcenia w naszej placówce jest integracja dzieci i młodzieży pełnosprawnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poszukujemy nowych form i metod w terapii. Stawiamy na pozytywny rozwój  postaw i więzi psychospołecznych takich jak: życzliwości, tolerancji, wiary we własne możliwości, chęci niesienia pomocy innym. Przełamujemy stereotypy w podejściu do kształcenia dziecka niepełnosprawnego. Dajemy poczucie bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji, w każdym dziecku poszukujemy zdolności i rozwijamy je. Motywujemy i uczymy samodzielności, pokazujemy jak przezwyciężać trudności i wierzyć w siebie.

Oferta skierowana jest do dzieci z i bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Przyjmujemy dzieci w wieku od 3-14 lat, grupy liczą od 5-10 osób.

Zapewniamy:

 • 2 nauczycieli na grupę;
 • realizację podstawy programowej;
 • zajęcia indywidualne z pedagogiem (2 razy w tygodniu po 45 minut); psychologiem (1 raz tygodniu po 45 minut); logopedą (1 raz tygodniu po 45 minut); terapeutą integracji sensorycznej (1 raz tygodniu po 45 minut); fizjoterapeutą (1 raz tygodniu po 45 minut);
 • zajęcia grupowe z logorytmiki (1 raz tygodniu po 45 minut); muzykoterapii (1 raz tygodniu po 60 minut); dogoterapii (2 razy w miesiącu po 30 minut);
 • grupę wsparcia dla rodziców dzieci.

Oddział Integracyjnej Szkoły Podstawowej Alto powstał 2020 roku i mieści się w zaciszu kameralnego osiedla Klecina blisko atrakcyjnych terenów zielonych.

Posiadamy oddziały przedszkolne oraz klasy: 1-3 i 4-8. Budynek składa się z :

 • Sale przedszkolne (2);
 • Sale szkolne (5);
 • Gabinet psychologiczny (1);
 • Gabinet logopedyczny (1);
 • Gabinet fizjoterapii i integracji sensorycznej (1);
 • Aula pełniąca jednocześnie funkcję sali gimnastycznej (1).

Wpisowe: 400zł
Czesne: 600zł
Wyżywienie: 14zł

Czesne dzieci z niepełnosprawnością, posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi:

400 zł – dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim i inne;
200 zł – dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Terapeutyczna szkoła Alto Wrocław
Adres:
ul. Wietrzna 10, 53-024 Wrocław
Telefon: 505-023-473
E-mail: szkola.specjalna.alto@gmail.com

Przewiń do góry