Żłobek, Dobrzykowice
ul. Rolna 2

Żłobek ALTO w Dobrzykowicach

Naszym celem jest zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka.  Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe muzyczne i plastyczne. Dajemy możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci. Wspomagamy rodzinę  w wychowywaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu w Żłobku, oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/ opiekunom prawnym informacji na temat rozwoju ich dziecka.

Przewiń na górę